Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Idag har undertecknad och Olle Jansson, vice ordförande i Barn- och skolnämnden en synpunkt publicerad i Norrtelje tidning, som tyvärr inte finns med i nätupplagan. Ingen möjlighet till länkning alltså, men ni kan läsa den i sin helhet nedan.

Moderaterna Mats Gerdau och Cecilia Nordström frågar sig i Norrtelje tidning vilken skolpolitik de rödgröna partierna avser att föra. Vi antar att de skrev sin artikel innan Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Lars Ohly presenterade den rödgröna överenskommelsen om skolan i Almedalen, men om de nu missat den svarar vi ändå.

Målet för rödgrön skolpolitik är mer kunskap och högre kvalitet i skolan, genom tydlig uppföljning och utvärdering. Inte sortering och lägre krav, som den borgerliga regeringen förespråkar.

Huvudpunkterna är:

  • Högre lärartäthet. Fler behöriga lärare och mindre klasser ger bättre förutsättningar till lugn och ro och att alla elever ska få den hjälp de behöver i sitt lärande.
  • Skriftliga omdömen från första klass och betyg från sjunde klass. Varje barn och barnets föräldrar ska tydligt kunna följa kunskapsutvecklingen. Omdömena ska vara framåtsyftande, visa elevens utveckling och även tydliggöra vilka insatser som behövs. En gemensam struktur och nationella kriterier ska tas fram. Betyg ska finnas i grundskolan från åk 7.
  • Möjlighet att arbeta utan timplan för kommunala skolor. Undervisningen måste anpassas efter vad den enskilde eleven behöver för att nå målen i skolans ämnen. Då är det även rimligt att antalet timmar per ämne varierar från individ till individ. Efter anmälan till den nationella skolmyndigheten ska skolor därför ha rätt att arbeta utan timplan. Det totala antalet garanterade undervisningstimmar ska dock finnas kvar.

Även i Norrtälje behövs en ny skolpolitik. Kritiken som skolinspektionen lyft fram efter att ha granskat Norrtälje kommuns skolor är allvarlig, och ett underkännande av den borgerliga ledning som haft ansvar för kommunens skolpolitik i 12 år. Alla barn får inte den utbildning de har rätt till. Alltför många når inte kunskapsmålen. Var fjärde elev går ut grundskolan utan fullständiga betyg. IV-programmet är det största i gymnasieskolan.

Det krävs ett tydligt politiskt ledarskap som prioriterar skolfrågan högt för att vända utvecklingen. Vi vill satsa på Norrtälje som utbildningskommun. Det är en oerhört viktig investering i framtiden. Skolan måste få resurser nog att kunna utföra sitt viktiga uppdrag på bästa sätt. Barnen och skolan måste få kosta. I vår budget har vi prioriterat drygt 47 miljoner mer på skolan än den borgerliga ledningen. Det ger bl a fler lärare och mindre klasser, men även en elevhälsa som finns till för att stödja, och riktade insatser till barn med behov av särskilt stöd. Skolan behöver inte minst ett förtroendefullt och respektfullt samarbete mellan ledning och medarbetare, för att kunna utveckla och förbättra.

Vi vill ta ansvar för en bättre skola i Norrtälje kommun, vi tycker eleverna och medarbetarna förtjänar en skola som kliver från sista plats till täten.

Olle Jansson (s), Ordförandekandidat Barn- och skolnämnden

Ulrika Falk (s), Ordförandekandidat Utbildningsnämnden

Intresserad av skol- och utbildningspolitik? Läs även den rödgröna överenskommelsen om skolan, och fler investeringar i framtiden. Fler inlägg om skolan kan du hitta på Netroots portal.

Annonser

Botkyrka kommun har beslutat att inte använda McDonalds som vallokal. Man insåg helt enkelt det olämpliga i att burgerian har en kampanj med Moderaternas talesperson Filippa Reinfeldt på brickunderläggen. Ett klokt beslut med tanke på vallagen:

3 § På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Nu återstår alltså bara Norrtälje där du kan rösta medan du väntar på en flottig hamburgare och pommes frites.

Valnämndens ordförande Kjell Pihlgren (m) verkar inte bekymra sig över den negativa publiciteten, upprörda kommuninvånare, eller vallagen. Istället säger han ”Vi tycker det ska bli väldigt spännande att se hur många som går dit och röstar”.

Moderaternas riksdagskandidat från Norrtälje, Göran Pettersson, uttalar sig inte heller om olämpligheten i att restaurangen, som snart ska fungera som vallokal, gör reklam för hans partikamrat. Istället går han till angrepp på att Folkets hus i Hallstavik ska fungera som vallokal. De har ju faktiskt konst med arbetare på!

Jag bör kanske förtydliga att han är orolig för kopplingen till Socialdemokraterna. Inte ens Pettersson verkar tro att någon skulle gå på Fredrik Reinfeldts nya retoriska kullerbytta. Att Moderaterna är det ”enda arbetarpartiet”.

Fler som bloggar: Röda Berget Peter Högberg. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Fler bloggar på Netroots portal.

SR Ekot rapporterar idag att knappt två procent av de som utförsäkrats från sjukförsäkringen och fått arbetslivsintroduktion hos arbetsförmedlingen idag har ett vanligt jobb.

Föga förvånande. Att stå utan ersättning från försäkringen ökar inte arbetsförmågan. Men det drabbar sjuka människor hårt.

Den gemensamma uppföljning som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tidigare gjort visar även den på hur det har gått för de utförsäkrade. Inte bra. Långt ifrån en sådan framgångssaga som regeringen vill berätta. Snarare har de farhågor som remissinstanserna varnade för besannats, men som regeringen valde att ignorera. 

Resultatet vet vi hur det blev, men det nya kalla Sverige blundar Gunnar Axén och den borgerliga alliansregeringen för. Och det gör mig ont. Det gör mig rädd för hur Sverige skulle utvecklas och hur människor skulle drabbas om vi inte får ett regeringsskifte i höst, där en ny förutsägbar, rättvis och modern sjukförsäkring får träda i kraft.

Fler som bloggar: Annika Högberg | Peter Andersson Marika Lindgren-Åsbrink  | Röda Berget  |PeO WågströmIntressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Fler bloggar på Netroots portal.

Det är märkligt ibland hur positionerna förflyttas i politiken. Folkpartiets Björklund har profilerat sig som den som står för ordning och reda i skolan, trots att det inte finns något parti som står för oordning och oreda. Hans politik har varit att förespråka gamla metoder, med hårdare krav på uppförande och piska istället för morot. Kunskapskraven har han dock sänkt. I alla fall på de som ska sorteras  i ”arbetarefacket”.

Men något händer. De rödgröna presenterar en gemensam överenskommelse om skolan. Med mer kunskap och högre kvalitet i skolan, genom tydlig uppföljning och utvärdering. En överenskommelse som innebär skriftliga omdömen från första klass och betyg från sjunde klass. En överenskommelse där eleven som individ står i fokus, och där skolorna ska kunna arbeta utan timplan, för att anpassa utbildningen utifrån elevens förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Björklund målar då upp en bild där skolket är ett stort problem i skolan. Han analyserar inte vad det möjligtvis kan bero på, men levererar ett snabbt besked. Skolk ska skrivas in i betyget från nästa hösttermin.

Ja, det ska vara ordning och reda i skolan. Men det ska också vara ordning och reda i skolpolitiken. Det får räcka med hafsverk, oförankrade förslag utan evidensbaserad grund, och en retorik långt ifrån verkligheten i skolan.

Betygen ska naturligtvis vara ett kvitto på kunskap. Inget annat. Eller vill Björklund gå vidare och betygssätta andra egenskaper hos eleverna? Skolk visar sig troligtvis i betyget i och med att en frånvarande elev får svårare att nå kunskapsmålen. Jag vet av egen erfarenhet att det också finns elever som får högsta betyg, men varit frånvarande från skolan pga mobbning. Ska de så straffas med det i betyget, när det i själva verket är skolan som misslyckats och svikit eleven?

Och det är här diskussionen om skolket måste ta avstamp. Det ska självklart tas krafttag mot skolk. Men att skriva in antal skolktimmar i betyget är inget krafttag. Man ska inte vänta till terminens slut med att ”ta tag” i skolket. Det behövs en nära och förtroendefull kontakt mellan skolledning, lärare, elever och föräldrar. Gemensamt måste man ställa frågan vilken anledningen är till att en elev är frånvarande? Vad är skolans respektive elevens och föräldrarnas anvar, och vad behöver göras i det aktuella fallet för att komma tillrätta med frånvaron?

Det är med besvikelse jag läser att även Socialdemokraternas Ylva Johansson accepterar Björklunds förslag, även om hon är tydlig med att man inte ska tro att det löser alla problem. Trots det gjorde hennes uttalande att det plötsligt känns lite ihåligt att argumentera för Möjligheternas skola, som annars beskrivs på ett mycket bra sätt i den rödgröna överenskommelsen.

Lär mer: DN | SvD | AB | Expressen | Kulturbloggen | Peter Högberg |
Peter Andersson | Roger Jönsson | Alliansfritt Sverige | Martin Moberg.
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Fler bloggar hittar du på Netroots portal.

Norrtälje är en av de två kommuner där du kommer att kunna förtidsröstaMcDonalds. Ett nytt grepp med syfte att göra det lättare att rösta genom ökad tillgänglighet på vallokaler. Säkert ett bra sätt att nå ungdomar, utöver Rodengymnasiet som också kommer att vara vallokal för förtidsröstning. Ett mycket bra beslut av vår val- och demokratinämnd, tyckte jag till en början. Vi behöver fler möjligheter att rösta. Alla sätt är bra sätt. Eller?

När jag läser att McDonalds delar kampanjmaterial för ett partis företrädare tror jag ändå att beslutet var något förhastat. På restaurangens hamburgerbrickor ligger ett brev från Filippa Reinfeldt, Moderaterna. Det inleds så här:

Hej!
Jag heter Filippa Reinfeldt och är talesperson för Moderaterna i sjukvårdsfrågor. En viktig fråga för mig är att alla människor ska få känna sig trygga. Trygghet kan handla om att man känner sig lugn och trygg i skolan, på jobbet eller på väg hem sent en kväll. Men trygghet kan också vara att veta att du inte blir allvarligt sjuk av den mat du äter.

Det handlar alltså om politisk propaganda, vilket inte är tillåtet i vallokaler. Hur lämpligt är McDonalds som vallokal? Vet företaget vilka regler som gäller för en vallokal? Hur demokratiskt agerar Moderaterna i det här fallet? Förhoppningsvis handlar det helt enkelt om att Moderaterna har tagit tillfället i akt och profilerar sin kandidat, utan att tänka på lämpligheten i det när McDonalds snart öppnar sina dörrar för demokratin. 

Hur som helst måste brickunderläggen med Moderaternas Filippa bort i god tid innan man kan avlägga sin röst i vallokalen McDonalds. Annars gör man sig skyldig till brott mot vallagen.

3 § På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Fler som bloggar: Annika Högberg |Peter Andersson Kulturbloggen | Martin Moberg. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Hitta fler inlägg på NetRoots portal.

I Roslagens famn

Det är dags att väcka bloggen till liv igen efter några veckors skön och välbehövlig semester. Hur har er semester varit? Min började ungefär på värsta tänkbara sätt, men det gjorde å andra sidan att jag verkligen har tagit tillfället i akt att bara vara. Inte fara och flänga för att hinna uppleva så mycket som möjligt. Bara vara. Och det har varit en ny och behaglig upplevelse.

Roslagen är verkligen fantastiskt på sommaren. Jag har njutit av varenda sekund, alla dopp i den ganska kyliga Väddöviken, båtturerna, middagarna i Grisslehamn, frukostarna i solen med båtarna som går förbi nedanför huset som underhållning istället för morgontidningarna och inte minst av underbart sällskap och långa nätter.

I Roslagens famn på den blommande ö,
där vågorna klucka mot strand
och vassarna vagga och nyslaget hö
det doftar emot oss ibland,
där sitter jag uti bersån på en bänk
och tittar på tärnor och mås,
som störta mot fjärden i glitter och stänk
på jakt efter födan, gunås.

Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron
till angenäm styrka och smak
och lyssnar till dragspelets lockande ton,
som hörs från mitt stugogemak.
Jag är som en pojke, fast farfar jag är,
ja rospiggen spritter i mig!
Det blir bara värre med åren det där
med dans och med jäntornas blig.

Se, måsen med löjan i näbb, han fick sitt!
Men jag fick en arm om min hals!
O, eviga ungdom, mitt hjärta är ditt,
spel opp, jag vill dansa en vals.
Det doftar, det sjunger från skog och från sjö,
i natt ska du vara min gäst!

Här dansar Calle Schewen med Roslagens mö
och solen går ned i nordväst.
Då vilar min blommande ö vid min barm,
du dunkelblå, vindstilla fjärd
och juninattsskymningen smyger sig varm
till sovande buskar och träd.
Min älva, du dansar så lyssnande tyst
och tänker, att karlar är troll.
Den skälver, din barnsliga hand, som jag kysst,
och valsen förklingar i moll.
Men hej, alla vänner, som gästa min ö!
Jag är både nykter och klok!
När morgonen gryr, ska jag vålma mitt hö
och vittja tvåhundrade krok.
Fördöme dig skymning, och drag nu din kos!
Det brinner i martallens topp!
Här dansar Calle Schewen med Roslagens ros
han dansar till solen går opp!

Evert Taube

Mona Sahlins tal i Almedalen levde verkligen upp till förväntningarna. Med glöd och engagemang levererade hon precis det ideologiska tal jag hade hoppats på. Ett starkt tal som visade på det vägval vi står inför i höst, två olika samhällen, och Monas beskrivning av ett mer jämlikt Sverige där alla ska ha chansen att utvecklas och leva ett rikare liv gick rakt in i mitt och många andras hjärta. En fantastisk start på valrörelsen.

Om ni missade talet borde ni verkligen lyssna, förresten så är det så bra att man kan lyssna igen, och igen…

Ps till alla Moderater som var förbjudna att lyssna till Mona. Det stod väl inget om Youtube i reglerna 😉

Läs mer: Peter Högberg och Anna Vikström har också lyssnat på Sveriges nästa statsminister, Peter Andersson skriver att talet hade allt, Martin Moberg konstaterar att det var publikrekord när Mona framförde sitt lysande tal, Roger Jönsson skriver om ett av de bästa talen han hört Mona framföra och Annarkia om att Mona vinner i längden.  ABDN | SvDSR | Expressen. Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Progressiva bloggar på NetRoots portal.