Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fackliga rättigheter’

Det är positivt att Riksdagens konstitutionsutskott har beslutat att skicka regeringens Laval­proposition till lagrådet, för att pröva om förslaget innebär en sådan begränsning av grundläggande fackliga rättigheter som kräver extra betänketid av riksdagen. Trots att regeringen talar vackert om den svenska kollektivavtalsmodellen, vill den med Lavalpropositionen i praktiken införa kraftiga begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter i arbetslivet. Därför är det mycket bra att s,v och mp sätter förslagen under lupp, och driver frågan om de fackliga organisationernas rättigheter. Ur ett  fackligt perspektiv är det uppenbart att Lavalpropositionen innebär en omfattande begränsning av grundläggande fackliga rättigheter. Både TCO och LO har uttryckt att det skulle vara mycket förvånande om lagrådet kommer till en annan slutsats än att föreningsrätten begränsas.

Regeringens förslag går längre än vad som kan motiveras av EG-domstolens dom, anser s, v och mp. Det angriper grundförutsättningarna för att den svenska kollektivavtalsmodellen ska fungera och utmanar föreningsfriheten som skyddas såväl i svensk grundlag som i Europakonventionen och i andra konventioner som Sverige ratificerat. Om Lavallagen blir verklighet väntar även lönedumpning och illojal konkurrens. För en regering som säger sig värna både frihet för individen OCH den svenska kollektivavtalsmodellen, borde förslagen höra hemma i papperskorgen. Men nu förvånas man inte längre. Vi vet att regeringen använder en retorik som inte stämmer överens med den reella politiken som förs. Man blinkar flörtigt åt vänster, men svänger skarpt åt höger.

Idag skriver Sven-Erik Österberg (s), Josefin Brink (v) och Ulf Holm (mp), att man kommer att riva upp Lavallagen vid regeringsskifte, om den nuvarande regeringen driver igenom liggande förslag. Det finns fortfarande hopp för den svenska modellen.

Kampen för svenska kollektivavtal handlar om att alla arbetstagare ska behandlas lika, oavsett om man kommer från Ronneby, Riga eller Rotterdam. Vi rödgröna menar att ökade möjligheter att arbeta i olika länder i grunden är positivt. Men fri rörlighet får inte innebära försämrade villkor för löntagarna. Därför ser vi det som en central uppgift att värna de fackliga rättigheterna och den svenska kollektivavtalsmodellen. Målsättningen med de borgerligas politik i Sverige och i EU verkar vara den motsatta.

Fler som bloggar på ämnet: Alexandra Einerstam,  Johan Westerholm, Martin Moberg, Peter Andersson, Martin Persson – För facket i tiden

Lästips: Alexandra Einerstam om vårdnadsbidraget

Annonser

Read Full Post »