Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kongress’

LO-kongressen enades imorse om att fortsätta den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna.

LO har en ideologisk gemenskap med socialdemokraterna som utgår från arbetarklassens behov och strävanden. Fackföreningen har ett kollektivt intresse att samverka tätare med det parti som har samma ideologiska syn. Som fackförening ser vi nyttan av att ta kollektiv politisk ställning och att använda partipolitiken för att flytta fram arbetarklassens positioner.

Varje enskild individ och medlem måste naturligtvis själv ta ställning till vilket parti man ska stödja, men det kollektiva beslutet att LO som organisation samverkar med Socialdemokraterna är ändå ett ganska självklart beslut. Denna samverkan har hittills betytt oerhört mycket och LO-förbundens medlemmar är väl medvetna om att det inte bara är schyssta avtal på arbetsmarknaden som påverkar deras vardag. LO måste även vara pådrivande i alla de politiska beslut som förbättrar arbetarnas chanser att färdas väl genom livet.

LO ska även arbeta för att fler fackliga medlemmar ges möjlighet att diskutera ideologi så att det politiska engagemanget bättre tas tillvara. Målet är att fler LO-förbundsmedlemmar ska bli medlemmar i partiet.

Annonser

Read Full Post »

LO-kongressen diskuterade under den låånga måndagkvällen arbetsmarknadsfrågor, bland annat rätten till heltid. Enligt LO ska frågan om rätt till heltid drivas gemensamt i avtalsrörelsen 2010. Om arbetet inte blir framgångsrikt avtalsvägen kommer LO att kräva förändrad lagstiftning.

LO-kongressen ställde sig bakom kravet att heltidsarbete ska vara norm och att det måste till krafttag för att begränsa ofrivilliga deltidsanställningar. Kravet är att grunden för alla anställningar ska vara tillsvidareanställningar på heltid. Det måste vara det normala och allt annat ska vara undantag. Vill arbetsgivaren göra avsteg från det måste det finnas sakliga skäl såsom exempelvis om arbetstagaren önskar något annat.

Kollektivavtalsvägen bör vara det bästa sättet att komma tillrätta med de ofrivilliga deltiderna, och det är glädjande att i alla fall Erland (som nu slutar som avtalssekreterare) säger att rätten till heltid ska vara en prioriterad fråga i nästa avtalsrörelse. Nu blir det Per Bardhs uppgift att uppfylla kongressens beslut, samordna och få de manligt dominerade förbunden där heltidsanställningar är en självklarhet att solidariskt ställa sig bakom kravet på att heltid ska vara normen för alla anställningar.

Read Full Post »

Just nu håller Wanja sitt inledningstal på kongressen – som vanligt ett engagerande tal!

Höj rösten för dem som slitit ut axlar och ryggar och argumentera för en bättre arbetsmiljö och en bättre arbetsbetsorganisation. Ta med er ilskan från fikabordet över diskriminering, orättvisor och inskränkta arbetsgivare och lägg er i diskussionerna om arbetstider, arbetsrätt och kollektivavtal.

Fackföreningsrörelsen har tappat många medlemmar det senaste året. Allt går inte att skylla på regeringen. Det är inte regeringen som värvar tillbaka gamla medlemmar och motiverar till nytt fackligt medlemskap.

Det är på oss det beror, konstaterade Wanja Lundby-Wedin. Är vi tydliga nog med svaret på frågan om lönerna skulle vara högre eller lägre om facket inte fanns? Är vi tydliga nog med svaret på frågan om anställningsvillkoren skulle vara bättre eller sämre om facket inte fanns?

Jag vill att vi lovar varandra: Vi ska vara fler medlemmar nästa kongress.
Vi ska vara bättre på att organisera medlemmar vid kongressen 2012. Vi ska helt enkelt vara fler och bättre.

Den borgerliga regeringen har suttit i snart två år. Sverige styrs av en regering som följer en lärobok i nyliberal ekonomisk teori. Sjukförsäkringen är ett sådant exempel. Här finns den ideologiska skiljelinjen mellan LO och regeringen.

Det är synen på människan och tryggheten när livet förändras som vi ska göra till de stora valfrågorna i valet 2010 sa Wanja Lundby-Wedin.

Read Full Post »