Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kultur’

Att borgarna urholkar den kommunala verksamheten har vi blivit varse om under en längre period. Musikskolan är en verksamhet som blivit hårt drabbad genom systemet med skolpeng, och de tvingas nu skära ner tre tjänster, trots att elevantalet ökat.

Märkligast är ändå Ann S Pihlgrens affärsmässiga förhållande till skolan, direkt kopierad från moderatkommunen Danderyd. I Norrtelje tidning säger hon att ”man måste komma ihåg att musikskolans verksamhet är frivillig och att det inte är något som kommunen ska bjuda på”. Att kommunen inte är skyldiga enligt lag att erbjuda gratis musikskola hade varit ett bättre uttryck, att kommunen inte ska erbjuda gratis musikskola råder det delade meningar om. Många av Sveriges kommuner gör det, pga att de ser de pedagogiska vinsterna med musikskolan, och den utvecklande kraft musikskolan har för unga människor. Ann S Pihlgren å sin sida likställer musikskolan med andra fritidsintressen så som ridning och hockey.

Vad kommer näst? Ska biblioteken avgiftsbeläggas också? All läsning av litteratur som inte står på schemat, är det också bara ett ”fritidsintresse” som inte kommunen ska subventionera? Ann S Pihlgren framhåller gärna sina pedagogiska färdigheter, med all rätta vad jag har förstått, men hon tycks helt missa att elevernas musikaliska erfarenheter bidrar till deras utveckling till självständiga, kunniga och medvetna människor.

Många skulle nog hävda att det är ett viktigt pedagogiskt mål att ge eleverna kunskap i musik och utveckla deras färdigheter så att musiken blir en meningsfull och stimulerande del av deras liv.  Att träna elevernas uttrycksförmåga genom musiken och därigenom öka deras möjligheter till samverkan och kontakt med andra människor, tycker jag personligen är skäl nog att behålla den kommunala musikskolan. Genom sammuciserande skapar man gemenskap och engagemang. Moderaterna ser uppenbarligen inte dessa vinster som något viktigt. Musiken är för dem enbart en hobby för de som har råd att betala…

Annonser

Read Full Post »