Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Norrtälje’

Skolan är en fråga som berör många på ett eller annat plan. Antingen har du barn eller barnbarn som går i skolan, har skolan som arbetsplats, eller så kanske man inser att barnen och skolan är framtiden och vill ha en bra skola trots att man inte är direkt berörd av den i sitt dagliga liv.

Debatten om skolan har varit ganska intensiv i Norrtälje de senaste åren. Nedläggningen av Flygskolan engagerade många berörda lärare och föräldrar till de barn som blev av med sin skola i närområdet. Fortfarande kan jag träffa föräldrar som tar upp att det blivit lite väl trångt och stressigt på Kvisthamraskolan, och osökt kommer samtalet in på hur ogenomtänkt nedläggningen av Flygskolan egentligen var. Har kvaliteten höjts, när klasserna blir större? Har kvaliteten höjts när lunchen begränsas till 20 minuter, för att alla ska hinna äta i samma matsal? Och till vilken nytta var egentligen nedläggningen när kommunen fortfarande sitter med den dyra hyreskostnad man sade sig ville bli av med?

Skolinspektionens kritik, SKL:s jämförelser, Föräldraalliansens rapport och Lärarförbundets undersökning har uppmärksammats i olika sammanhang, bland annat i Norrtelje tidning. Rubrikerna har varit oroväckande, och faktum är att samtliga rapporter om skolan visar att det finns mycket stor förbättringspotential.

Trots det var det inte många som kom till skoldebatten i Hallstavik i måndags. Svagt intresse för skolan var Norrtelje tidnings rubrik, vilket jag anser vara missvisande. Intresset för skolan finns, men kanske inte intresset för att lyssna på en skoldebatt? Det finns säkert anledning att vara självkritisk till marknadsföringen av debatten, men jag tycker ändå att vi ska fundera på vad det låga deltagandet ger uttryck för.

Ser inte kommuninvånarna någon fördel av dialog med ansvariga politiker? Mötesplats Norrtälje har satt fokus på den bristande viljan till dialog från kommunledningen. Kan det vara så illa att människor känner att det inte är någon idé att göra sin röst hörd? Jag hoppas inte det. Jag hoppas att alla de som protesterade förgäves mot nedläggningen av Flygskolan inte gett upp hoppet att det går att påverka politiska beslut. Jag hoppas att elever, föräldrar och lärare inser hur viktigt det är för politiken att deras åsikter förs fram.

Jag hoppas att skoldebatterna i Rimbo (på måndag) och Norrtälje (på onsdag) blir väl besökta av skolintresserade som vill lyssna på Lärarförbundet, på samtliga partiers politik för skolan, och inte minst ställa frågor till ansvariga politiker. Kom och säg DIN mening om skolan!

Om vi ska lyckas med att lyfta Norrtälje som utbildningskommun behövs alla goda tankar och krafter.

Intresserad av (s) skolpolitik? Läs mer: Satsningar på skolan går före skattesänkningar Drop out stop – Program för gymnasieskolan | Rödgrön överenskommelse om skolan kombinerat med våra lokala prioriteringar i Norrtälje kommun – Från sista plats upp till täten.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , – Fler bloggar hittar du hos Netroots.

Annonser

Read Full Post »

Idag har undertecknad och Olle Jansson, vice ordförande i Barn- och skolnämnden en synpunkt publicerad i Norrtelje tidning, som tyvärr inte finns med i nätupplagan. Ingen möjlighet till länkning alltså, men ni kan läsa den i sin helhet nedan.

Moderaterna Mats Gerdau och Cecilia Nordström frågar sig i Norrtelje tidning vilken skolpolitik de rödgröna partierna avser att föra. Vi antar att de skrev sin artikel innan Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Lars Ohly presenterade den rödgröna överenskommelsen om skolan i Almedalen, men om de nu missat den svarar vi ändå.

Målet för rödgrön skolpolitik är mer kunskap och högre kvalitet i skolan, genom tydlig uppföljning och utvärdering. Inte sortering och lägre krav, som den borgerliga regeringen förespråkar.

Huvudpunkterna är:

 • Högre lärartäthet. Fler behöriga lärare och mindre klasser ger bättre förutsättningar till lugn och ro och att alla elever ska få den hjälp de behöver i sitt lärande.
 • Skriftliga omdömen från första klass och betyg från sjunde klass. Varje barn och barnets föräldrar ska tydligt kunna följa kunskapsutvecklingen. Omdömena ska vara framåtsyftande, visa elevens utveckling och även tydliggöra vilka insatser som behövs. En gemensam struktur och nationella kriterier ska tas fram. Betyg ska finnas i grundskolan från åk 7.
 • Möjlighet att arbeta utan timplan för kommunala skolor. Undervisningen måste anpassas efter vad den enskilde eleven behöver för att nå målen i skolans ämnen. Då är det även rimligt att antalet timmar per ämne varierar från individ till individ. Efter anmälan till den nationella skolmyndigheten ska skolor därför ha rätt att arbeta utan timplan. Det totala antalet garanterade undervisningstimmar ska dock finnas kvar.

Även i Norrtälje behövs en ny skolpolitik. Kritiken som skolinspektionen lyft fram efter att ha granskat Norrtälje kommuns skolor är allvarlig, och ett underkännande av den borgerliga ledning som haft ansvar för kommunens skolpolitik i 12 år. Alla barn får inte den utbildning de har rätt till. Alltför många når inte kunskapsmålen. Var fjärde elev går ut grundskolan utan fullständiga betyg. IV-programmet är det största i gymnasieskolan.

Det krävs ett tydligt politiskt ledarskap som prioriterar skolfrågan högt för att vända utvecklingen. Vi vill satsa på Norrtälje som utbildningskommun. Det är en oerhört viktig investering i framtiden. Skolan måste få resurser nog att kunna utföra sitt viktiga uppdrag på bästa sätt. Barnen och skolan måste få kosta. I vår budget har vi prioriterat drygt 47 miljoner mer på skolan än den borgerliga ledningen. Det ger bl a fler lärare och mindre klasser, men även en elevhälsa som finns till för att stödja, och riktade insatser till barn med behov av särskilt stöd. Skolan behöver inte minst ett förtroendefullt och respektfullt samarbete mellan ledning och medarbetare, för att kunna utveckla och förbättra.

Vi vill ta ansvar för en bättre skola i Norrtälje kommun, vi tycker eleverna och medarbetarna förtjänar en skola som kliver från sista plats till täten.

Olle Jansson (s), Ordförandekandidat Barn- och skolnämnden

Ulrika Falk (s), Ordförandekandidat Utbildningsnämnden

Intresserad av skol- och utbildningspolitik? Läs även den rödgröna överenskommelsen om skolan, och fler investeringar i framtiden. Fler inlägg om skolan kan du hitta på Netroots portal.

Read Full Post »

Botkyrka kommun har beslutat att inte använda McDonalds som vallokal. Man insåg helt enkelt det olämpliga i att burgerian har en kampanj med Moderaternas talesperson Filippa Reinfeldt på brickunderläggen. Ett klokt beslut med tanke på vallagen:

3 § På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Nu återstår alltså bara Norrtälje där du kan rösta medan du väntar på en flottig hamburgare och pommes frites.

Valnämndens ordförande Kjell Pihlgren (m) verkar inte bekymra sig över den negativa publiciteten, upprörda kommuninvånare, eller vallagen. Istället säger han ”Vi tycker det ska bli väldigt spännande att se hur många som går dit och röstar”.

Moderaternas riksdagskandidat från Norrtälje, Göran Pettersson, uttalar sig inte heller om olämpligheten i att restaurangen, som snart ska fungera som vallokal, gör reklam för hans partikamrat. Istället går han till angrepp på att Folkets hus i Hallstavik ska fungera som vallokal. De har ju faktiskt konst med arbetare på!

Jag bör kanske förtydliga att han är orolig för kopplingen till Socialdemokraterna. Inte ens Pettersson verkar tro att någon skulle gå på Fredrik Reinfeldts nya retoriska kullerbytta. Att Moderaterna är det ”enda arbetarpartiet”.

Fler som bloggar: Röda Berget Peter Högberg. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Fler bloggar på Netroots portal.

Read Full Post »

Jag tror bestämt att vårt kommunalråd Kjell Jansson (m) börjar bli lite stressad inför valet. I dagens Norrtelje tidning, får man nämligen en bild av Jansson och moderaternas politik, som inte känns igen från den gångna mandatperioden.

Skolan är viktigast för Moderaterna, är rubriken på artikeln. Vän av ordning frågar sig förstås hur man kan misslyckas så fatalt med sin viktigaste politiska fråga. Norrtälje kommun har haft en borgerlig ledning i snart 12 år, man har haft alla chanser i världen att förbättra skolan. Men så har inte skett. Vi har istället fått bekräftat att skolan INTE är en prioriterad fråga, när Moderaterna styr vår kommun. Hör och häpna, men Jansson säger nu till och med att en väg att nå bättre resultat i skolorna är att ”skjuta till mer pengar”. När oppositionen hävdat att verksamheterna är underbudgeterade, har vi inte fått något gehör utan istället blivit i det närmaste dumförklarade av samma man som myndigt förklarat att ”det inte handlar om resurser”. Men med mindre än 100 dagar kvar till valet har han alltså ändrat sig. Jansson tror även att det kan vara en bra vägledning att se hur mycket andra kommuner satsar på skolverksamheten. Bra där, det har oppositionen och fackliga organisationer hävdat länge.

Jag applåderar inte och slår klackarna i taket. Än. Det återstår att se om det finns en ärlig vilja till dialog om skolan och en bred politisk och långsiktig uppgörelse om skolan. Eller om det bara är retorik för att sätta smak på valfläsket.

Socialdemokraterna har begärt ett extra kommunfullmäktige om skolan innan sommaren. Ett offentligt möte där alla intresserade skulle få ta del av skolinspektionens arbete, och bidra i diskussionen om hur vi lyfter skolan. Det har vi inte fått gehör för. Men vi kommer att anordna skoldialoger ändå. Vi bjuder in elever, föräldrar, lärare och personal, skolledare, partiföreträdare och andra intresserade av att utveckla skolverksamheten i kommunen. Trots att Kjell Jansson inte direkt är känd för att uppskatta dialog, så hoppas jag att även han kommer, nu när skolan blivit Moderaternas ‘viktigaste fråga’. Om inte annat så är det ju trots allt valrörelse 😉

Måndagen den 23 augusti kl 18.30 i Folkets Hus, Hallstavik

Måndagen den 30 augusti kl 18.30 på Badhuset, Rimbo

Onsdagen den 1 september kl 18.30 i Folkets Hus, Norrtälje

Vi ses!

Read Full Post »

Norrtälje kommun har under flera år haft svaga resultat i medarbetarundersökningar. Nu anslår Kjell Jansson (m) och borgarna två miljoner kronor till kompetensutveckling av personalen. 

Kjell Jansson (m), kommunstyrelsens ordförande:

Kunniga och motiverade medarbetare är en förutsättning för att utveckla verksamheten. Att avsätta reda pengar för kompetensutveckling och inte bara prata visar att vi tar varningssignalerna på största allvar.

Tänk, jag är helt överens med Jansson. I en sak. Kunniga och motiverade medarbetare är en förutsättning för att utveckla verksamheten. Personalen ska känna glädje och stolthet över sina arbetsinsatser för att ge välfärd och service till våra invånare. Hur man mår på jobbet har stor betydelse för hur verksamheten fungerar. Om kommunen är en bra arbetsplats blir det möjligt att minska sjukfrånvaron, förbättra den kommunala servicen och använda skattebetalarnas pengar på ett effektivt sätt. Bra arbetsvillkor är inte bara en självklarhet ut arbetsgivar/arbetstagarsynpunkt. Det är även en förutsättning för att vård, omsorg och service till medborgarna ska fungera så väl som möjligt.

Men att satsa två miljoner på kompetensutveckling av personalen, eftersom de inte svarar (svarsfrekvensen på senaste enkäten var 42%) eller för att de svarar att de upplever sin arbetssituation negativ tycker jag är anmärkningsvärt. Och helt fel lösning på problemet. Jansson borde kanske fundera på sin egen och förvaltningschefernas kompetensutveckling, med tanke på vilket dåligt omdöme ledningen fick i medarbetarenkäten.

Jag satsar gärna betydligt mer än två miljoner på kompetensutveckling. Därför att de anställda har rätt till det. Därför att de ska få chansen att växa och utvecklas som individer, och med det utveckla den kommunala servicen. Men jag tror att det är något annat som behövs för att medarbetarenkäterna ska visa positivt resultat. Det handlar om öppenhet, delaktighet, demokrati och möjligheter för personalen att påverka. Och i det avseendet behöver Kjell Jansson kompetensutveckling.

Read Full Post »

Skolinspektionen har under våren granskat skolorna i Norrtälje kommun. De anmärkningar man har stämmer i mångt och mycket väl överens med den bild vi från oppositionen har av skolan, som förstärkts av dialog med anställda, elever och föräldrar.

Några av de områden där det behövs krafttag är:

 • alla elever i grundskolan och gymnasieskolan når inte målen för utbildningen.
 • skillnaden i resultat mellan flickor och pojkar i grundskolan.
 • en stor andel elever väljer bort moderna språk.
 • eleverna tycks ha svårast att nå målen i NO- och SO-ämnena.
 • andelen elever på individuella programmet är högre än i övriga riket och andelen elever på studieförberedande program lägre än i övriga riket. 
 • andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning är för låg i kommunens förskolor och särskilt på fritidshemmen. 
 • kommunen behöver säkerställa att alla elever erbjuds särskilt stöd, studiehandledning på sitt modersmål, undervisning i svenska som andra språk, hem- och konsumentkunskap före årskurs 6, tillgång till grundläggande vuxenutbildning och modersmålsundervisning i gymnasieskolan
 • förskolorna och fritidshemmen arbetar inte i tillräcklig utsträckning med att motverka traditionella könsmönster.
 • kommunen utvärderar inte barngruppernas storlek och sammansättning kontinuerligt.
 • kommunen ser inte till att det finns en plan mot kränkande behandling i varje särskild verksamhet.

Alla beslut går att läsa på Skolinspektionens hemsida. Barn- och utbildningskontoret har även yttrat sig om beslutet.

Skolinspektionen har gjort sitt jobb. Nu är det dags för kommunen, politiken och verksamheterna, att göra sitt. Med ett stort mått av tacksamhet för att skolinspektionen varit ett stöd i att identifiera viktiga utvecklingsområden. Nu anser jag visserligen att mycket av det som påpekats skulle ha åtgärdats för länge sedan. Allt kom inte direkt som en överraskning. Jag hoppas att den styrande majoriteten är överens med oppositionen om detta, och att vi kan nå enighet i en långsiktig satsning för att höja kvalitén på verksamheten och se till att varje barn i vår kommun verkligen får den omsorg, utbildning och stöd de har rätt till.

Förhoppningsvis slipper vi höra fler kommentarer om att det ”bara” är lärarnas kvalitetsrapporter som brister, att skolinspektionens beslut är ”ojämna”, att inspektörerna har gjort ”fel”, att föräldrar klagar för att de inte kan se till ”helheten” eller att resultaten beror på den svaga utbildningstradition vi har i kommunen.

Att hitta förklaringar utanför det man själv rår över gynnar inte utvecklingen. Alla barn i Norrtälje kommun har rätt till en bra utbildning utifrån deras egna förutsättningar. Det är vårt ansvar som politiker att nå det målet. Och det når vi bara genom en öppen och demokratisk inställning till alla dem som finns i och berörs av verksamheten.

Mer om skola, ex: Demokrati a la Moderaterna eller Centern?Höjda ambitioner leder alltid längre än sänkta, Norrtälje förtjänar en gymnasieskola i framkant, En plats att varken vara stolt eller nöjd över, Möjligheternas skola, Ompröva kravet om ändrade arbetstider för lärarnaFp stödjer Socialdemokraters förslag, Nu räcker det med hafsverk, Ingen idé att satsa hårt och vara duktig om du är tjej

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , . Fler bloggar hos Netroots.

Read Full Post »

I NT den 5 mars undrar Jonas Gustafsson om byråkratin styr skolpolitiken i Norrtälje kommun. Hans inlägg var även riktat till Elisabeth Björk, oppositionsråd i Norrtälje, med en önskan om att få oppositionens politik tydliggjord. Utbildningsnämndens verksamhet har fått ganska mycket publicitet i NT i och med de nedskärningar som gjorts, och de protester som varit med anledning av det stoppade intaget på Musikproducentprogrammet. Oppositionen i Utbildningsnämnden har varit flitiga med att skriva debattartiklar på NT under mandatperioden, och vår gruppledare Kristian Krassman har medverkat i åtskilliga debatter, bla på Närradion. Jag vill påstå att skillnaden mellan vår politik för gymnasieskolan och den borgerliga alliansens politik är stor.
 
Men det finns anledning att ta till sig att vår politik anses vara ”osynlig”. Under våren kommer vi att presentera vår handlingsplan med politiska prioriteringar, vi kommer att bjuda in till öppna möten om skol- och utbildningspolitik, vi vill genomföra besök i verksamheten och vi kommer att fortsätta att debattera och synliggöra vår politik för medborgarna.
 
I november 2009 presenterade Sveriges kommuner och landsting sina öppna jämförelser över gymnasieskolan i Sverige. Norrtälje kommun hade då klättrat några placeringar, men det är en klen tröst. Precis som förra året ligger Norrtälje kommun bland de sämsta 25 procenten av landets kommuner. Det duger inte. Vi sätter skolan högst på dagordningen, och vågar investera för framtiden. Nu söker vi mandat för att förändra.
Läs vårt svar i NT till Jonas Gustavssons här.
Vår gruppledare Kristian Krassman bloggar på samma ämne här.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , . Progressiva bloggar hittar du hos Netroots. Fler politiska bloggare hittar du via Politometern.

Read Full Post »

Older Posts »