Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘skolpolitik’

Norrtelje tidning har lanserat sin valsajt. I dagsläget finns presentationer av några gruppledare från kommunen, fler kommer att följa. Den goda tanken är även att kommuninvånarna ska kunna gå in på sajten och ställa frågor till politiker, både till partiledarna och till kommunens gruppledare. Ett bra initiativ.

Jag kikade även på vilka frågor som man tror blir ”heta” i valrörelsen. Av de som röstat hittills är det hela 61% som tror att skolan blir den viktigaste frågan, på andra plats ligger ekonomi (17%).

Jag instämmer med de som röstat. Skolan kommer att bli en mycket viktig fråga i valet. Det är en oerhört viktig framtidsfråga för kommunen. Skolinspektionen har granskat våra skolor och kritiken stämmer väl överens med den bild vi från oppositionen har över förbättringsområden. Kritiken är allvarlig. Idag får inte alla barn den utbildning de har rätt till. Alltför många når inte kunskapsmålen. Var fjärde elev går ut grundskolan utan fullständiga betyg. IV-programmet är det största i gymnasieskolan. Och vi har den tredje högsta ungdomsarbetslösheten i länet. Det hänger ihop, och det kräver ett tydligt politiskt ledarskap som prioriterar skolfrågan högt för att vända utvecklingen.

Så ser det inte ut idag. Trots den allvarliga kritik som lyfts fram har den borgerliga ledningen inte signalerat att några kraftfulla insatser är på väg inför hösten. Hur kan man starta upp ett nytt läsår med samma förutsättningar? Det kan inte ses som annat än oansvarigt. Ann S Pihlgren (m) och ordförande för barn- och skolnämnden hänvisar att det tar lång tid att vända en atlantångare, men det duger inte. Det finns många kommuner som visat handlingskraft och lyft resultaten på kort tid.

Jag vill inte höra hur många grader Pihlgrens atlantångare svängt i kurs. Norrtälje behöver framtidstro. Det kräver omedelbara insatser och en tydlig handlingsplan för hur vi ska gå från sista plats till täten som utbildningskommun. Jag vill inte att en enda lärare ska ha lägre förväntningar än att alla elever ska nå kunskapsmålen. Men de behöver uppbackning från politiken, de måste känna stöd i att de är den viktigaste resursen för barnens lärande. Och skolan behöver mer resurser. Inte ens de skickligaste pedagogerna kan lyckas med att nå bästa resultat när resurserna är för små och förutsättningarna för lärande är dåliga.

Socialdemokraterna har begärt ett offentligt möte om skolan innan sommaren. Vi vill att hela fullmäktige, berörda nämnder och tjänstemän får en dragning av skolinspektionens granskning. Vi vill att föräldrar, lärare och andra intresserade ska få möjlighet att vara med och diskutera. Vi hoppas att vi kan uppnå en bred politisk prioritering för att förbättra kommunens skolor. Redan innan sommaren behöver verksamheterna få besked om ökade resurser, så att de kan rekrytera mer personal och planera det pedagogiska arbetet inför hösten. Vi kan inte vänta.

Annonser

Read Full Post »

Kulturbloggen följer upp gårdagens viktiga skoldebatt mellan Maria Wetterstrand (mp) och Jan Björklund (fp). En debatt som Wetterstrand tog hem i mina ögon. Björklunds lösning för skolan begränsar sig till ordning och reda. Genom hårdare disciplin. Ordning och reda är det ingen som säger något emot. Det finns inget parti som vill ha oordning och oreda i skolan. Det är en självklarhet att elever ska ha en bra arbetsmiljö. Lugn och ro, men även bra lokaler. Jag tror mycket på de rödgrönas förslag om att ROT-avdraget även ska kunna användas för skollokaler.

Det är stor skillnad i skolpolitiken mellan det moderatledda regeringsalternativet och det socialdemokratiskt ledda, rödgröna regeringsalternativet. Och den handlar till stor del om synen på drivkrafterna bakom elevernas utveckling. Medan Björklund fokuserar på föråldrade metoder som disciplin, straff, sortering och tidig betygssättning, visade Wetterstrand under debatten vad som är det framtidsinriktade alternativet; nyfikenhet, kreativitet, dialog och tidig uppföljning genom tydligare utvecklingssamtal för att synliggöra vad eleven behöver utveckla på vägen att nå kunskapsmålen. En tro på att alla vill och kan lära.

Björklund motiverar sin politik med att kunskapsresultaten måste bli bättre, och det var synd att det inte framgick i debatten vilken politik han står för när det gäller gymnasieskolan. En kunskapssänkning. Istället för att diskutera hur vi kan förbättra och anpassa gymnasieskolan genom olika metoder, som möter efter elevens förutsättningar, sänker Björklund förväntningarna på de elever som går yrkesförberedande linjer. Det ska inte längre ställas samma krav på dem. De behöver inte lära sig allt. Det tror jag är en fatal miss. Det handlar om att dessa elever inte kommer att bli behöriga till högskolan och får svårare att välja om senare i livet. Det handlar även om att dessa elever kommer att stå sämre rustade på en alltmer kunskapsintensiv arbetsmarknad.

Det gör varken individen eller Sverige starkare.

Röda berget: Lärande kräver lust och vilja

Aftonbladet | Expressen

Progressiva bloggar hittar du hos NetRoots och fler politiska bloggar på Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , .

Read Full Post »

Det moderatstyrda SKL har valt att ta strid om arbetstiderna för lärare. Idag bemöter ett antal Socialdemokrater SKLs linje med Socialdemokraternas syn. Istället för att ta strid om ytterligare ett antal timmar är det bättre om vi som arbetsgivare fokuserar på hur vi använder tiden på ett bättre sätt. Helt riktigt tycker jag. Det handlar både om en utvecklande skolpolitik och personalpolitik. Framtidens skola och en modern utbildning formas i en dialog om innehållet mellan politiker, rektorer och lärare.

Sveriges Kommuner och landsting måste ompröva kravet om lärarnas arbetstider. Närmare var fjärde elev lämnar i dag skolan utan fullständiga betyg. I detta läge väljer SKL att ta strid om lärarnas arbetstider. Vi tycker inte att det är att visa ansvar för skolan att driva formfrågor mot en hel yrkeskårs vilja. Det viktigaste för oss som är engagerade i skolan är elevernas kunskapsresultat.

Skolans viktigaste uppgift är att eleverna når kunskapsmålen. Vi vet att det är skolan och lärarna som har den avgörande betydelsen om eleverna ska få den kunskap de har rätt till. Då är det minst sagt en felprioritering att ta strid med lärarna om formfrågor som arbetstider. Politiken måste istället fokusera på det strukturerade kvalitetsarbetet och hur man kan effektivisera arbetsorganisationen och arbetsmetoderna. Vi måste se och minska lärarnas arbetsbörda och investera kraftigt i kompetensutveckling. Jag hoppas att den borgerliga majoriteten i Norrtälje tar fasta på detta. Jag vill inte höra en gång till att ”det är bara lärarnas undersökning”. Hur ska vi nå bättre kvalité i skolan om vi inte lyssnar till lärarna? Hur ska vi möjligggöra att alla elever når kunskapsmålen om vi inte tar till oss lärarans erferenheter?

Relaterat: En plats att varken vara stolt eller nöjd medDemokrati a la Moderaterna eller Centern?

Bloggat: Robert Noord | Anna Vikström | Blossing | Lilla O |

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , . Progressiva bloggar hittar du hos Netroots. Fler politiska bloggare hittar du via Politometern.

Read Full Post »

Ytterligare en gång rapporteras om att grundskolorna i Norrtälje kommun är bland de sämsta i landet. Lärarnas riksförbund har tittat på alla grundskolor i landet och vägt ihop flera viktiga kriterier. När kommunerna sedan rankas hamnar Norrtälje kommun trea – från botten!

Kriterierna man utgår från är: Kostnaden per elev, lärartäthet, antal behöriga lärare, resultatet i de nationella proven, andelen elever med gymnasiebehörighet efter åk 9, andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen i åk 9. Även om dessa inte säger allt om skolornas kvalitet i kommunen, är de relevanta indikatorer.

Utifrån genomgången drar Lärarnas riksförbund slutsatsen att skollagens krav på likvärdighet inte följs. Exempelvis är de ekonomiska resurserna väldigt olika mellan kommunerna. (Arjeplog lägger 66 500 kronor per elev och år, Lessebo 32 300 kronor).

Det är fullständigt orimligt att skillnaden är så stor. Det innebär färre lärare, sämre lokaler, äldre läromedel, stora grupper för eleverna, säger LR:s ordförande Metta Fjelkner till tidningen Skolvärden.

Rapporten är illavarslande. Plats 288 duger inte, långt ifrån. Allt för många gånger har jag hört hur borgerliga företrädare bortförklarar Lärarförbundets jämförelser med att ”det är ju bara lärarnas rapport, den säger ingenting om kvalitet, egentligen ser det helt annorlunda ut”. För det första är det för mig helt overkligt hur man kan ha den synen på de viktigaste personerna vi har i skolan. Utan lärarna kan skolan aldrig uppfylla sitt mål. De borde rimligtvis ha bra koll på vilka faktorer som är viktiga för att uppnå kvalitet också för den delen. För det andra så har dessa negativa företrädare för borgerligheten aldrig något riktigt svar på vad det egentligen är som mäter kvalitet, förutom betyg då vill säga.

Den här gången hoppas jag på att slippa höra korkade kommentarer om lärarnas rapport, och att även borgerligheten tar den på allvar. Vi måste satsa på framtiden, på eleverna i våra grundskolor och gymnasium, vi måste satsa på lärarna som ger dem kunskap och vi måste satsa på bra lärandemiljöer. Jag ger mig inte förrän vi är (åtminstone) trea på rankingen – från toppen!

Bloggat på ämnet: Kristian Krassman

Read Full Post »

Nu ger sig centern in i skoldebatten, vilket tidigare varit ett område reserverat av alliansbrodern Björklund och hans folkparti. Centern tänker profilera sig på frågor som rör skolor och ungas situation inför valet 2010. Kanske har de insett att det finns ett ledigt utrymme i och med att Björklunds omoderna skolpolitik inte är så populär trots allt, inte minst sedan vi insett att hans verklighetsbeskrivning inte stämmer överens med verkligheten. Visst är det välkommet att någon i alliansen balanserar upp Björklunds retorik, men vad menar Olofsson egentligen när hon säger att centerpartiet har ”en politik som rymmer både ramar och kramar”? Låter det inte lite väl larvigt, för att inte säga flummigt? Är problemet att det kramas för lite i våra skolor idag?

Sveriges Elevråds CentralorganisationSECO är också kritiska till centerpartiets utspel.

Maud Olofsson saknar ett elevperspektiv. Hon känner inte till vilka de viktigaste elevfrågorna är och lägger därmed fokus på fel saker. Medverkan i skolans kvalitetssäkringsarbete är en icke-fråga för elever. Det är klart man gärna säger vad man tycker i en utvärdering, det skulle vuxna göra också. Men det man vill är inte att ha möjlighet att utse en ”elevrepresentant” till en utvärdering, utan att rektor tar sitt ansvar och enbart anställer behöriga och skickliga lärare
, säger Mikael Grenefalk, SECO.

Det finns en uppenbar poäng i det Mikael Grenefalk säger. Om elevdemokratin var vital, skulle elevernas åsikter om lärarnas pedagogiska förmåga naturligtvis tillvaratas redan idag. Det stora problemet är sannolikt att många rektorer inte är de pedagogiska ledare de ska vara, utan snarare liknar företagsledare och ägnar alltför mycket tid åt administration istället för att utveckla det pedagogiska innehållet i skolan och premiera de pedagoger som lyckas väl i sitt uppdrag. Då menar jag inte genom kramar…

Read Full Post »

Debattartikel publicerad i dagens Norrtelje tidning:

Kjell Jansson (m) säger i Norrtelje Tidning den 17 oktober 2008 att vi nu måste ta krafttag mot de låga skolresultaten i de fem undersökningar som på kort tid redovisats, och som placerar Norrtälje kommun på allt mellan 254:e plats av Sveriges 290 kommuner till sista plats.

Dessa undersökningar kan också tjäna som betyg på hur väl det gått för Norrtälje kommun efter nu snart tolv år av borgerligt styre. Betyget måste bli Icke Godkänt.
Kjell Jansson ångrar att han lovade att bevara skolan på Singö för denna mandatperiod. Vi kan, tillsammans med Singöborna, vara fortsatt oroliga för skolans existens om borgarna får fortsatt förtroende efter valet 2010.

Barn- och skolnämndens ordförande Ann S Pihlgren (m) ser inte kopplingen mellan lärartäthet och studieresultat och hon säger att hon stödjer sig på forskning. Av detta drar vi slutsatsen att moderaterna inte är beredda att tillföra pengar för att öka personaltätheten inom förskolan och grundskolan.
För oss är det en självklarhet att skolans belägenhet och kvalitet är avgörande betydelse, för att en region skall utvecklas, attrahera nyföretagande och inflyttning samt kunna motstå konjukturnedgångar. Elever som har förmånen till en hög lärartäthet och nära till skolan tillgodogör sig utbildningen bäst. Denna till synes enkla vardagssanning stöds såväl av forskning som av vanligt sunt förnuft.

Skolan har fler uppgifter och ändamål än att förbereda våra unga för den framtid som de skall gå tillmötes. Skolan har en viktig del i att skapa en framtid och en vision för en by, för ett samhälle, för en stad och till och med för en hel region.
Vi socialdemokrater reducerar inte skolan till en enhet utan ser den som en del av en helhet. Vi ser skolan som en del av kommunens framtid och då måste den även finnas i alla delar av kommunen. Vi vill se skolan mitt i byn, inte bara mitt i kommun.

För att en kommun som Norrtälje skall vara attraktiv och klara framtidens utmaningar måste förskola och skola erbjudas där våra invånare finns. Förskola och skola är två av flera byggstenar, precis som arbete och bostäder, som måste finnas för att man skall kunna bygga en framtid. Vi tror på utveckling – inte avveckling.
Vi vill utveckla skolan i tät dialog med lärare, föräldrar och elever. Vi vet att det kommer att ta tid och kräva hårt arbete, som inte underlättas av dagens moderatstyrda prioriteringar.

Elisabeth Björk, s
oppositionsråd

Olle Jansson, s
vice ordförande barn- och skolnämnden

Marita Jeansson, s
barn- och skolnämnden

Kristian Krassman, s
vice ordförande utbildningsnämnden

Ulrika Falk, s
utbildningsnämnden

Read Full Post »

Skoldebatten och bilden av den svenska skolan har präglats av Björklunds bild, som vi nu vet bygger till stor del på falsk statistik. Det är hög tid att även andras röster om skolan får höras, och att vi får en mer nyanserad bild av hur det faktiskt ser ut i den svenska skolan idag.

I Norrtälje är debatten om skolan väldigt het just nu, eftersom den borgerliga majoriteten vill lägga ner Parkskolan, Flygskolan och Singö skola. Det är inget bra förslag. Skolan behövs mitt i byn, eller mitt i stadsområdet. Förslaget innebär även att de övriga kommunala skolorna kommer att få ta emot eleverna från de igenbommade skolorna. Att barn- och skolnämndens ordförande, moderaten Ann S Pihlgren, hävdar att deras politik är en pedagogisk framtidssatsning ligger henne definitivt i fatet. Pihlgren vet lika väl som pedagoger och föräldrar att större grupper inte är bra ur pedagogisk synvinkel. Därför är det fullt förståerligt att personal och föräldrar protesterar högljutt.

Vi socialdemokrater har i en debattartikelserie publicerad i Norrtelje tidning tyckt till om skolan de senaste veckorna. Vi har berättat varför vi tycker det är så viktigt att behålla småskolorna, vi har berättat hur vi vill utveckla skolan och satsa på fritidsverksamheten, vi har gett vår syn på gymnasieskolan och idag är vi kritiska till vårdnadsbidraget, som inte bara är bedrövligt ur jämlikhets- och jämställdhetssynpunkt utan även riskerar att hindra den pedagogiska utvecklingen i förskolan visar erfarenheterna från Norge. Debatten om skolan fortsätter.

Read Full Post »

Older Posts »