Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Utbildning’

Skolan är en fråga som berör många på ett eller annat plan. Antingen har du barn eller barnbarn som går i skolan, har skolan som arbetsplats, eller så kanske man inser att barnen och skolan är framtiden och vill ha en bra skola trots att man inte är direkt berörd av den i sitt dagliga liv.

Debatten om skolan har varit ganska intensiv i Norrtälje de senaste åren. Nedläggningen av Flygskolan engagerade många berörda lärare och föräldrar till de barn som blev av med sin skola i närområdet. Fortfarande kan jag träffa föräldrar som tar upp att det blivit lite väl trångt och stressigt på Kvisthamraskolan, och osökt kommer samtalet in på hur ogenomtänkt nedläggningen av Flygskolan egentligen var. Har kvaliteten höjts, när klasserna blir större? Har kvaliteten höjts när lunchen begränsas till 20 minuter, för att alla ska hinna äta i samma matsal? Och till vilken nytta var egentligen nedläggningen när kommunen fortfarande sitter med den dyra hyreskostnad man sade sig ville bli av med?

Skolinspektionens kritik, SKL:s jämförelser, Föräldraalliansens rapport och Lärarförbundets undersökning har uppmärksammats i olika sammanhang, bland annat i Norrtelje tidning. Rubrikerna har varit oroväckande, och faktum är att samtliga rapporter om skolan visar att det finns mycket stor förbättringspotential.

Trots det var det inte många som kom till skoldebatten i Hallstavik i måndags. Svagt intresse för skolan var Norrtelje tidnings rubrik, vilket jag anser vara missvisande. Intresset för skolan finns, men kanske inte intresset för att lyssna på en skoldebatt? Det finns säkert anledning att vara självkritisk till marknadsföringen av debatten, men jag tycker ändå att vi ska fundera på vad det låga deltagandet ger uttryck för.

Ser inte kommuninvånarna någon fördel av dialog med ansvariga politiker? Mötesplats Norrtälje har satt fokus på den bristande viljan till dialog från kommunledningen. Kan det vara så illa att människor känner att det inte är någon idé att göra sin röst hörd? Jag hoppas inte det. Jag hoppas att alla de som protesterade förgäves mot nedläggningen av Flygskolan inte gett upp hoppet att det går att påverka politiska beslut. Jag hoppas att elever, föräldrar och lärare inser hur viktigt det är för politiken att deras åsikter förs fram.

Jag hoppas att skoldebatterna i Rimbo (på måndag) och Norrtälje (på onsdag) blir väl besökta av skolintresserade som vill lyssna på Lärarförbundet, på samtliga partiers politik för skolan, och inte minst ställa frågor till ansvariga politiker. Kom och säg DIN mening om skolan!

Om vi ska lyckas med att lyfta Norrtälje som utbildningskommun behövs alla goda tankar och krafter.

Intresserad av (s) skolpolitik? Läs mer: Satsningar på skolan går före skattesänkningar Drop out stop – Program för gymnasieskolan | Rödgrön överenskommelse om skolan kombinerat med våra lokala prioriteringar i Norrtälje kommun – Från sista plats upp till täten.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , – Fler bloggar hittar du hos Netroots.

Annonser

Read Full Post »

Idag har undertecknad och Olle Jansson, vice ordförande i Barn- och skolnämnden en synpunkt publicerad i Norrtelje tidning, som tyvärr inte finns med i nätupplagan. Ingen möjlighet till länkning alltså, men ni kan läsa den i sin helhet nedan.

Moderaterna Mats Gerdau och Cecilia Nordström frågar sig i Norrtelje tidning vilken skolpolitik de rödgröna partierna avser att föra. Vi antar att de skrev sin artikel innan Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Lars Ohly presenterade den rödgröna överenskommelsen om skolan i Almedalen, men om de nu missat den svarar vi ändå.

Målet för rödgrön skolpolitik är mer kunskap och högre kvalitet i skolan, genom tydlig uppföljning och utvärdering. Inte sortering och lägre krav, som den borgerliga regeringen förespråkar.

Huvudpunkterna är:

 • Högre lärartäthet. Fler behöriga lärare och mindre klasser ger bättre förutsättningar till lugn och ro och att alla elever ska få den hjälp de behöver i sitt lärande.
 • Skriftliga omdömen från första klass och betyg från sjunde klass. Varje barn och barnets föräldrar ska tydligt kunna följa kunskapsutvecklingen. Omdömena ska vara framåtsyftande, visa elevens utveckling och även tydliggöra vilka insatser som behövs. En gemensam struktur och nationella kriterier ska tas fram. Betyg ska finnas i grundskolan från åk 7.
 • Möjlighet att arbeta utan timplan för kommunala skolor. Undervisningen måste anpassas efter vad den enskilde eleven behöver för att nå målen i skolans ämnen. Då är det även rimligt att antalet timmar per ämne varierar från individ till individ. Efter anmälan till den nationella skolmyndigheten ska skolor därför ha rätt att arbeta utan timplan. Det totala antalet garanterade undervisningstimmar ska dock finnas kvar.

Även i Norrtälje behövs en ny skolpolitik. Kritiken som skolinspektionen lyft fram efter att ha granskat Norrtälje kommuns skolor är allvarlig, och ett underkännande av den borgerliga ledning som haft ansvar för kommunens skolpolitik i 12 år. Alla barn får inte den utbildning de har rätt till. Alltför många når inte kunskapsmålen. Var fjärde elev går ut grundskolan utan fullständiga betyg. IV-programmet är det största i gymnasieskolan.

Det krävs ett tydligt politiskt ledarskap som prioriterar skolfrågan högt för att vända utvecklingen. Vi vill satsa på Norrtälje som utbildningskommun. Det är en oerhört viktig investering i framtiden. Skolan måste få resurser nog att kunna utföra sitt viktiga uppdrag på bästa sätt. Barnen och skolan måste få kosta. I vår budget har vi prioriterat drygt 47 miljoner mer på skolan än den borgerliga ledningen. Det ger bl a fler lärare och mindre klasser, men även en elevhälsa som finns till för att stödja, och riktade insatser till barn med behov av särskilt stöd. Skolan behöver inte minst ett förtroendefullt och respektfullt samarbete mellan ledning och medarbetare, för att kunna utveckla och förbättra.

Vi vill ta ansvar för en bättre skola i Norrtälje kommun, vi tycker eleverna och medarbetarna förtjänar en skola som kliver från sista plats till täten.

Olle Jansson (s), Ordförandekandidat Barn- och skolnämnden

Ulrika Falk (s), Ordförandekandidat Utbildningsnämnden

Intresserad av skol- och utbildningspolitik? Läs även den rödgröna överenskommelsen om skolan, och fler investeringar i framtiden. Fler inlägg om skolan kan du hitta på Netroots portal.

Read Full Post »

Kristian Krassman skriver idag om oroligheterna i Rinkeby på sin blogg. Men han stannar inte vid det som vi alla kan vara överens om, att det är oacceptabelt. Istället gör han det som Reinfeldt inte mäktar med. Han gör det som Björklund och Sabuni borde ha gjort innan de uttalade sig. Han analyserar orsakerna, och ser politikens ansvar.

…lösningen för att vända utvecklingen är enkelriktad. Det handlar om att få in förorterna, ungdomarna och deras föräldrar i samhället igen, att skapa sysselsättning. Det handlar alltså om den frågan som är avgörande för att vi skall klara välfärden, minska klyftorna och göra Sverige till ett möjligheternas land för alla, det handlar om jobben. Vi Socialdemokrater talar gärna om jobben och om politikens ansvar för att skapa nya jobb, något som Fredrik Reinfeldt tydligen tror att föräldrar, frivilligorganisationer och andra vuxna nu skall lösa.

Att statsministern lägger över ansvaret på föräldrar, frivilligorganisationer och civilsamhället och vill att de ska hjälpas åt att prata med ungdomarna för att kunna dämpa oron, utan att ta sitt eget ansvar är fegt. Och sannolikt en omöjlig uppgift, så länge politiken inte möter upp. Så länge den borgerliga alliansen fortsätter att se ungdomsarbetslösheten som en synvilla och inte för någon jobbpolitik, skär ner på utbildningsplatser och står utan bostadspolitik, så kommer också klyftorna att öka. Och med större klyftor följer frustration och oroligheter i samhället.

Det är precis det här valet handlar om i höst, ökade klyftor eller fler jobb?

SvD | DN1 | DN2 | Expressen

Martin Moberg och Johan Westerholm skriver på samma tema. Röda berget skriver om det borgerliga sveket mot ungdomarna. HBT-sossen påpekar att ungdomsarbetslösheten inte är någon synvilla, och skriver om det Socialdemokratiska löftet till ungdomarna. Läs även Marika Lindgren Åsbrinks inlägg på Storstad ”Skyhögt pris för missuppfattningen att högerpolitiken är bra för storstaden”

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , . Progressiva bloggar hittar du hos Netroots. Fler politiska bloggare hittar du på Politometern.

Read Full Post »

Sommargrönskan är här och skolavslutningen väntar runt hörnet. Min dotter funderar mest över vad hon ska ha på sig sin första skolavslutning och går runt och nynnar på sången som förskoleklassen ska sjunga i kyrkan. Många ungdomar ser fram emot ett långt och härligt sommarlov. Och en stor grupp lämnar skolan, de tar studenten. Just nu genomförs studentskivor, det trycks plakat av stolta föräldrar med foton som studenterna själva helst vill slippa se och festligheterna avlöser varandra. Det är en fantastisk tid helt enkelt.

Men vad händer sen? När firandet är slut. När eleverna välförtjänt legat i hängmattan ett tag, och vill gå vidare. När de ska söka jobb på en arbetsmarknad som (enligt Eurostat) har ett av de högsta ungdomsarbetslöshetstalen i Europa, och där arbetslösheten ökar i snabbare takt än genomsnittet i Europa. Vem tar ansvar för att ge dem en bra start i arbetslivet? Reinfeldt påstår att ungdomsarbetslösheten är en skapad synvilla, Björklund vill dumpa ungas löner, och centerföreträdare är precis lika verklighetsfrånvända när de levererar den enkla ”lösningen” att ungdomarna ska bestämma sina egna villkor eller skapa sitt eget jobb.

Det är en oansvarig politik, och ungdomarna förtjänar bättre. Sverige förtjänar bättre. Ungdomsarbetslösheten måste tas på allvar. Vi behöver politiker som satsar på ungomarna, som står upp för aktiva arbetsmarknadsåtgärder, sommarjobb och utbildningssatsningar. Vi behöver en rödgrön regering för att öppna möjligheterna.

Inspirationen till detta inlägg kommer från Hannah Bergstedt ”Betydelsen av en ingång i arbetslivet”

Läs även Fredrik Petterson ”Björklunds skolpolitiska tes faller på sin egen orimlighet”

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Progressiva bloggar hittar du hos Netroots.

Read Full Post »

Skolinspektionen har under våren granskat skolorna i Norrtälje kommun. De anmärkningar man har stämmer i mångt och mycket väl överens med den bild vi från oppositionen har av skolan, som förstärkts av dialog med anställda, elever och föräldrar.

Några av de områden där det behövs krafttag är:

 • alla elever i grundskolan och gymnasieskolan når inte målen för utbildningen.
 • skillnaden i resultat mellan flickor och pojkar i grundskolan.
 • en stor andel elever väljer bort moderna språk.
 • eleverna tycks ha svårast att nå målen i NO- och SO-ämnena.
 • andelen elever på individuella programmet är högre än i övriga riket och andelen elever på studieförberedande program lägre än i övriga riket. 
 • andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning är för låg i kommunens förskolor och särskilt på fritidshemmen. 
 • kommunen behöver säkerställa att alla elever erbjuds särskilt stöd, studiehandledning på sitt modersmål, undervisning i svenska som andra språk, hem- och konsumentkunskap före årskurs 6, tillgång till grundläggande vuxenutbildning och modersmålsundervisning i gymnasieskolan
 • förskolorna och fritidshemmen arbetar inte i tillräcklig utsträckning med att motverka traditionella könsmönster.
 • kommunen utvärderar inte barngruppernas storlek och sammansättning kontinuerligt.
 • kommunen ser inte till att det finns en plan mot kränkande behandling i varje särskild verksamhet.

Alla beslut går att läsa på Skolinspektionens hemsida. Barn- och utbildningskontoret har även yttrat sig om beslutet.

Skolinspektionen har gjort sitt jobb. Nu är det dags för kommunen, politiken och verksamheterna, att göra sitt. Med ett stort mått av tacksamhet för att skolinspektionen varit ett stöd i att identifiera viktiga utvecklingsområden. Nu anser jag visserligen att mycket av det som påpekats skulle ha åtgärdats för länge sedan. Allt kom inte direkt som en överraskning. Jag hoppas att den styrande majoriteten är överens med oppositionen om detta, och att vi kan nå enighet i en långsiktig satsning för att höja kvalitén på verksamheten och se till att varje barn i vår kommun verkligen får den omsorg, utbildning och stöd de har rätt till.

Förhoppningsvis slipper vi höra fler kommentarer om att det ”bara” är lärarnas kvalitetsrapporter som brister, att skolinspektionens beslut är ”ojämna”, att inspektörerna har gjort ”fel”, att föräldrar klagar för att de inte kan se till ”helheten” eller att resultaten beror på den svaga utbildningstradition vi har i kommunen.

Att hitta förklaringar utanför det man själv rår över gynnar inte utvecklingen. Alla barn i Norrtälje kommun har rätt till en bra utbildning utifrån deras egna förutsättningar. Det är vårt ansvar som politiker att nå det målet. Och det når vi bara genom en öppen och demokratisk inställning till alla dem som finns i och berörs av verksamheten.

Mer om skola, ex: Demokrati a la Moderaterna eller Centern?Höjda ambitioner leder alltid längre än sänkta, Norrtälje förtjänar en gymnasieskola i framkant, En plats att varken vara stolt eller nöjd över, Möjligheternas skola, Ompröva kravet om ändrade arbetstider för lärarnaFp stödjer Socialdemokraters förslag, Nu räcker det med hafsverk, Ingen idé att satsa hårt och vara duktig om du är tjej

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , . Fler bloggar hos Netroots.

Read Full Post »

Stockholm hamnar efter när den borgerliga regeringen fördelar medel för forskning och utveckling. Detta bemöter Carin Jämtin och Mikael Damberg med att beskriva Socialdemokraternas politik för Stockholms utveckling. De vill satsa på forskning inom IT och bioteknik i Stockholm. Dessutom anser de att det behövs en rejäl reform av utbildningsväsendet.

Regeringen måste omedelbart ompröva sitt beslut och arbeta tillsammans med, snarare än mot, den forskningsintensiva industrin med bas i Stockholm.

Det är dags att inse att tillväxt skapas genom utveckling, investeringar och nya idéer – snarare än ständigt lägre skatter och fler låglönejobb. Kunskap och entreprenörskap är våra främsta konkurrensfördelar och Socialdemokraterna föreslår ett brett kunskapslyft med 50000 nya utbildningsplatser inom bland annat vuxenutbildning och högskola.

Läs deras artikel här.

Peter Andersson, (S)tora möjligheter att vinna storstäderna – men…

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Progressiva bloggar hittar du hos Netroots.

Read Full Post »

Det moderatstyrda SKL har valt att ta strid om arbetstiderna för lärare. Idag bemöter ett antal Socialdemokrater SKLs linje med Socialdemokraternas syn. Istället för att ta strid om ytterligare ett antal timmar är det bättre om vi som arbetsgivare fokuserar på hur vi använder tiden på ett bättre sätt. Helt riktigt tycker jag. Det handlar både om en utvecklande skolpolitik och personalpolitik. Framtidens skola och en modern utbildning formas i en dialog om innehållet mellan politiker, rektorer och lärare.

Sveriges Kommuner och landsting måste ompröva kravet om lärarnas arbetstider. Närmare var fjärde elev lämnar i dag skolan utan fullständiga betyg. I detta läge väljer SKL att ta strid om lärarnas arbetstider. Vi tycker inte att det är att visa ansvar för skolan att driva formfrågor mot en hel yrkeskårs vilja. Det viktigaste för oss som är engagerade i skolan är elevernas kunskapsresultat.

Skolans viktigaste uppgift är att eleverna når kunskapsmålen. Vi vet att det är skolan och lärarna som har den avgörande betydelsen om eleverna ska få den kunskap de har rätt till. Då är det minst sagt en felprioritering att ta strid med lärarna om formfrågor som arbetstider. Politiken måste istället fokusera på det strukturerade kvalitetsarbetet och hur man kan effektivisera arbetsorganisationen och arbetsmetoderna. Vi måste se och minska lärarnas arbetsbörda och investera kraftigt i kompetensutveckling. Jag hoppas att den borgerliga majoriteten i Norrtälje tar fasta på detta. Jag vill inte höra en gång till att ”det är bara lärarnas undersökning”. Hur ska vi nå bättre kvalité i skolan om vi inte lyssnar till lärarna? Hur ska vi möjligggöra att alla elever når kunskapsmålen om vi inte tar till oss lärarans erferenheter?

Relaterat: En plats att varken vara stolt eller nöjd medDemokrati a la Moderaterna eller Centern?

Bloggat: Robert Noord | Anna Vikström | Blossing | Lilla O |

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , . Progressiva bloggar hittar du hos Netroots. Fler politiska bloggare hittar du via Politometern.

Read Full Post »

Older Posts »