Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Val 2010’

Vad säger affischerna?

Medan våra lokala valaffischer produceras för fullt i tryckeriet just nu, presenteras partiernas centrala affischer. Valet avgörs inte av affischer, och jag kanske är lite nördig, men jag tycker att det är lika spännande varje gång. Hur kommer affischerna att se ut? Vilka budskap vill partierna förmedla?

Kristdemokraternas valaffischer förstår jag inte alls. Varför blänger Hägglund stint på några djur? Och vad är kopplingen till ett mänskligare Sverige? Får djuren symbolisera allt som är omänskligt för Kd (typ homosexualitet)? Eller är det, som jag hörde någonstans, att det är det omänskliga rofferiet i samhället han vill stirra bort? Då kan man ju fråga sig hur partiet är berett att ingå allians med Moderaterna en gång till?

Moderaternas affischer går inte hem hos mig, föga förvånande kanske, men jag ska förklara varför. ”Tillsammans”, är budskapet som bildmässigt symboliseras av Reinfeldt. Helt ensam.  ”Bara ett arbetarparti kan fixa jobben” är budskapet. Först och främst är det svårt att se ett parti vars politik gynnat den rikaste tiondelen av befolkningen som ett arbetarparti. För det andra har Reinfeldt bevisat att han inte klarar av att fixa jobben. 9,5% arbetslöshet. 9,5%! Det är en siffra som utan tvekan skulle kallas massarbetslöshet om ett riktigt arbetarparti satt vid makten.

Men ok. Jag håller med om budskapet. Bara ett arbetarparti kan fixa jobben. Arbetarepartiet Socialdemokraterna.

Socialdemokraternas affischer har ett enkelt och rakt budskap tycker jag. Jobben är valets viktigaste fråga. Arbetslösheten måste tas på allvar. Den är ingen synvilla. Den kräver en aktiv jobbpolitik. Vi kan inte vänta!

Experterna säger att Sahlin är mer vågad än Reinfeldt, och det bådar gott. Den som vågar vinner?

Fler om affischer: Annarkia | Hbt-sossen | Krassman | Claes Krantz. Intressant? Fler bloggar hos Netroots.

Annonser

Read Full Post »

Flipp eller flopp? Vad tycker du?

Read Full Post »

Maten har seglat upp som en valfråga i år, och det är en viktig fråga. Stundtals tycker jag att den förringas av borgerliga företrädare, som snarare verkar se en näringsriktig mat i skola, sjukvård och äldreomsorg som ”fluff”, och inget som tillhör den lilla, hårda kärna i välfärden som Reinfeldt säger sig värna.

Men maten är viktig. Jag skulle vilja säga att den är avgörande. Hur ska vi kunna tala om kvalitet och innehåll i hemtjänsten, om maten som serveras våra äldre ger dem näringsbrist, hur kan vi kunna uppnå en sjukvård i världsklass om den dåliga sjukhusmaten gör människor sjuka?

Att en lugn matstund och en näringsriktig lunch är avgörande för att barnen ska trivas i skolan, och ha ork nog att ta till sig nya kunskaper borde vi inte heller tvista om. Det borde vara självklart. Men ändå ser det inte ut så.

Därför måste vi låta maten bli en viktig fråga i höstens val. De rödgröna i landstinget driver kampanjen Riktig mat till Stockholms patienter. Socialdemokraterna i Norrtälje lyfter närproducerad och näringsriktig mat i skolan i sin skolsatsning, och i handlingsprogrammet för Tiohundra är ett av vallöftena att tillhandahålla lokalt producerad mat till alla verksamheter i Norrtälje kommun som Tio Hundra ansvarar för. Nuvarande oaptitliga matlådor som transporterats långa vägar ska bort!

Idag blåser även författarna till boken ”Döden i grytan” ytterligare liv i frågan på DN Debatt. De hävdar att fabriksmaten är ett hot mot elevers och äldres hälsa, och formulerar fem bra förslag, som jag hoppas att fler ska uppmärksammas på:

•Stoppa den pågående utvecklingen mot fabriksmat på daghem, skolor, äldrevård och sjukhus. Omvandla de så kallade mottagningsköken till riktiga tillagningskök och uppvärdera personalens viktiga arbete.

• Innehållsdeklarera mat på förskolor, skolor, sjukhus, äldrevård, kaféer och restauranger så att konsumenten kan undvika oönskade tillsatser eller ingredienser. På tyska krogmenyer är detta redan ett krav.

• Inför en verklig och preciserad ursprungsmärkning som anger från vilken gård eller anläggning köttet eller grönsakerna kommer och hur uppfödningen eller odlingen har gått till.

• Förändra hygienkontrollen så att de största insatserna sätts in där riskerna är störst. I dag lägger man ned större energi på att kontrollera små kvarterskrogar och förskolekök än stora matproducenter.

•Inför verkliga näringsdeklarationer på frukter, grönsaker och kött, där sådant som tomaters halt av lykopen och köttets halt av omega-3 anges.

Bloggat: HBT-sossen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Fler inlägg på Netroots portal.

Read Full Post »

Idag har undertecknad och Olle Jansson, vice ordförande i Barn- och skolnämnden en synpunkt publicerad i Norrtelje tidning, som tyvärr inte finns med i nätupplagan. Ingen möjlighet till länkning alltså, men ni kan läsa den i sin helhet nedan.

Moderaterna Mats Gerdau och Cecilia Nordström frågar sig i Norrtelje tidning vilken skolpolitik de rödgröna partierna avser att föra. Vi antar att de skrev sin artikel innan Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Lars Ohly presenterade den rödgröna överenskommelsen om skolan i Almedalen, men om de nu missat den svarar vi ändå.

Målet för rödgrön skolpolitik är mer kunskap och högre kvalitet i skolan, genom tydlig uppföljning och utvärdering. Inte sortering och lägre krav, som den borgerliga regeringen förespråkar.

Huvudpunkterna är:

  • Högre lärartäthet. Fler behöriga lärare och mindre klasser ger bättre förutsättningar till lugn och ro och att alla elever ska få den hjälp de behöver i sitt lärande.
  • Skriftliga omdömen från första klass och betyg från sjunde klass. Varje barn och barnets föräldrar ska tydligt kunna följa kunskapsutvecklingen. Omdömena ska vara framåtsyftande, visa elevens utveckling och även tydliggöra vilka insatser som behövs. En gemensam struktur och nationella kriterier ska tas fram. Betyg ska finnas i grundskolan från åk 7.
  • Möjlighet att arbeta utan timplan för kommunala skolor. Undervisningen måste anpassas efter vad den enskilde eleven behöver för att nå målen i skolans ämnen. Då är det även rimligt att antalet timmar per ämne varierar från individ till individ. Efter anmälan till den nationella skolmyndigheten ska skolor därför ha rätt att arbeta utan timplan. Det totala antalet garanterade undervisningstimmar ska dock finnas kvar.

Även i Norrtälje behövs en ny skolpolitik. Kritiken som skolinspektionen lyft fram efter att ha granskat Norrtälje kommuns skolor är allvarlig, och ett underkännande av den borgerliga ledning som haft ansvar för kommunens skolpolitik i 12 år. Alla barn får inte den utbildning de har rätt till. Alltför många når inte kunskapsmålen. Var fjärde elev går ut grundskolan utan fullständiga betyg. IV-programmet är det största i gymnasieskolan.

Det krävs ett tydligt politiskt ledarskap som prioriterar skolfrågan högt för att vända utvecklingen. Vi vill satsa på Norrtälje som utbildningskommun. Det är en oerhört viktig investering i framtiden. Skolan måste få resurser nog att kunna utföra sitt viktiga uppdrag på bästa sätt. Barnen och skolan måste få kosta. I vår budget har vi prioriterat drygt 47 miljoner mer på skolan än den borgerliga ledningen. Det ger bl a fler lärare och mindre klasser, men även en elevhälsa som finns till för att stödja, och riktade insatser till barn med behov av särskilt stöd. Skolan behöver inte minst ett förtroendefullt och respektfullt samarbete mellan ledning och medarbetare, för att kunna utveckla och förbättra.

Vi vill ta ansvar för en bättre skola i Norrtälje kommun, vi tycker eleverna och medarbetarna förtjänar en skola som kliver från sista plats till täten.

Olle Jansson (s), Ordförandekandidat Barn- och skolnämnden

Ulrika Falk (s), Ordförandekandidat Utbildningsnämnden

Intresserad av skol- och utbildningspolitik? Läs även den rödgröna överenskommelsen om skolan, och fler investeringar i framtiden. Fler inlägg om skolan kan du hitta på Netroots portal.

Read Full Post »

Botkyrka kommun har beslutat att inte använda McDonalds som vallokal. Man insåg helt enkelt det olämpliga i att burgerian har en kampanj med Moderaternas talesperson Filippa Reinfeldt på brickunderläggen. Ett klokt beslut med tanke på vallagen:

3 § På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Nu återstår alltså bara Norrtälje där du kan rösta medan du väntar på en flottig hamburgare och pommes frites.

Valnämndens ordförande Kjell Pihlgren (m) verkar inte bekymra sig över den negativa publiciteten, upprörda kommuninvånare, eller vallagen. Istället säger han ”Vi tycker det ska bli väldigt spännande att se hur många som går dit och röstar”.

Moderaternas riksdagskandidat från Norrtälje, Göran Pettersson, uttalar sig inte heller om olämpligheten i att restaurangen, som snart ska fungera som vallokal, gör reklam för hans partikamrat. Istället går han till angrepp på att Folkets hus i Hallstavik ska fungera som vallokal. De har ju faktiskt konst med arbetare på!

Jag bör kanske förtydliga att han är orolig för kopplingen till Socialdemokraterna. Inte ens Pettersson verkar tro att någon skulle gå på Fredrik Reinfeldts nya retoriska kullerbytta. Att Moderaterna är det ”enda arbetarpartiet”.

Fler som bloggar: Röda Berget Peter Högberg. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Fler bloggar på Netroots portal.

Read Full Post »

Det är märkligt ibland hur positionerna förflyttas i politiken. Folkpartiets Björklund har profilerat sig som den som står för ordning och reda i skolan, trots att det inte finns något parti som står för oordning och oreda. Hans politik har varit att förespråka gamla metoder, med hårdare krav på uppförande och piska istället för morot. Kunskapskraven har han dock sänkt. I alla fall på de som ska sorteras  i ”arbetarefacket”.

Men något händer. De rödgröna presenterar en gemensam överenskommelse om skolan. Med mer kunskap och högre kvalitet i skolan, genom tydlig uppföljning och utvärdering. En överenskommelse som innebär skriftliga omdömen från första klass och betyg från sjunde klass. En överenskommelse där eleven som individ står i fokus, och där skolorna ska kunna arbeta utan timplan, för att anpassa utbildningen utifrån elevens förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Björklund målar då upp en bild där skolket är ett stort problem i skolan. Han analyserar inte vad det möjligtvis kan bero på, men levererar ett snabbt besked. Skolk ska skrivas in i betyget från nästa hösttermin.

Ja, det ska vara ordning och reda i skolan. Men det ska också vara ordning och reda i skolpolitiken. Det får räcka med hafsverk, oförankrade förslag utan evidensbaserad grund, och en retorik långt ifrån verkligheten i skolan.

Betygen ska naturligtvis vara ett kvitto på kunskap. Inget annat. Eller vill Björklund gå vidare och betygssätta andra egenskaper hos eleverna? Skolk visar sig troligtvis i betyget i och med att en frånvarande elev får svårare att nå kunskapsmålen. Jag vet av egen erfarenhet att det också finns elever som får högsta betyg, men varit frånvarande från skolan pga mobbning. Ska de så straffas med det i betyget, när det i själva verket är skolan som misslyckats och svikit eleven?

Och det är här diskussionen om skolket måste ta avstamp. Det ska självklart tas krafttag mot skolk. Men att skriva in antal skolktimmar i betyget är inget krafttag. Man ska inte vänta till terminens slut med att ”ta tag” i skolket. Det behövs en nära och förtroendefull kontakt mellan skolledning, lärare, elever och föräldrar. Gemensamt måste man ställa frågan vilken anledningen är till att en elev är frånvarande? Vad är skolans respektive elevens och föräldrarnas anvar, och vad behöver göras i det aktuella fallet för att komma tillrätta med frånvaron?

Det är med besvikelse jag läser att även Socialdemokraternas Ylva Johansson accepterar Björklunds förslag, även om hon är tydlig med att man inte ska tro att det löser alla problem. Trots det gjorde hennes uttalande att det plötsligt känns lite ihåligt att argumentera för Möjligheternas skola, som annars beskrivs på ett mycket bra sätt i den rödgröna överenskommelsen.

Lär mer: DN | SvD | AB | Expressen | Kulturbloggen | Peter Högberg |
Peter Andersson | Roger Jönsson | Alliansfritt Sverige | Martin Moberg.
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Fler bloggar hittar du på Netroots portal.

Read Full Post »

Mona Sahlins tal i Almedalen levde verkligen upp till förväntningarna. Med glöd och engagemang levererade hon precis det ideologiska tal jag hade hoppats på. Ett starkt tal som visade på det vägval vi står inför i höst, två olika samhällen, och Monas beskrivning av ett mer jämlikt Sverige där alla ska ha chansen att utvecklas och leva ett rikare liv gick rakt in i mitt och många andras hjärta. En fantastisk start på valrörelsen.

Om ni missade talet borde ni verkligen lyssna, förresten så är det så bra att man kan lyssna igen, och igen…

Ps till alla Moderater som var förbjudna att lyssna till Mona. Det stod väl inget om Youtube i reglerna 😉

Läs mer: Peter Högberg och Anna Vikström har också lyssnat på Sveriges nästa statsminister, Peter Andersson skriver att talet hade allt, Martin Moberg konstaterar att det var publikrekord när Mona framförde sitt lysande tal, Roger Jönsson skriver om ett av de bästa talen han hört Mona framföra och Annarkia om att Mona vinner i längden.  ABDN | SvDSR | Expressen. Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Progressiva bloggar på NetRoots portal.

Read Full Post »

Older Posts »