Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vårdval’

Debatten om den ojämlika vården fortsätter, bl a på SvD. Numer säger sig visst alla partier arbeta för en mer jämlik vård, men ändå skiljer sig den faktiska politiken åt. Det intressanta med Moderaternas resonemang tycker jag är att de faktiskt erkänner att det finns klyftor mellan människor. Det är ju inte ofta man får höra det från en moderat, och tyvärr hamnar de snett om deras syfte är att minska klyftorna inom ett av de politiska områdena där klassskillnaderna är tydliga – sjukvården. Vårdval Stockholm har kommit att bli Moderaternas flaggskepp, trots att den fått utstå mycket kritik, främst därför att ingen hänsyn tas till att ohälsan ser olika ut inom länet, samt att alla läkarbesök ger samma ersättning. Hälsoklyftorna har ökat och en oberoende utvärdering har konstaterat att den medicinska säkerheten blir hotad.

Filippa Reinfeldt (m):

Vårdvalet har betytt fantastiska tillgänglighetsökningar, särskilt för de människor som tidigare har haft svårt att ta sig fram till vården. Vi har till exempel fått till stånd 37 nya vårdcentraler.

Dag Larsson (s):

Vi har väldigt stora socioekonomiska skillnader i Stockholmsregionen. Samtidigt kan vi konstatera att vi har mer av specialistläkare i den norra delen av regionen och väldigt ont om specialistläkare i den södra delen. Då gäller det att våga ta politiska beslut och se till att vården finns inom rimliga avstånd, även i områden där människor är mer socioekonomiskt svaga. Jag vågar påstå att vård­valet i primärvården hos oss har inneburit en mer ojämlik vård. Där ser vi hur personalbemanning i socioekonomiskt svaga områden dras ner kraftigt. Visserligen ökar läkarbesöken, men sjuksköterskor och undersköterskor försvinner och vårdcentraler i utsatta områden har färre anställda i dag.

Moderaterna verkar dock ha tagit till sig av vissa delar av kritiken som framförts mot vårdvalet. Inför nästa mandatperiod vill man koppla på ersättning för diagnos och vilken åtgärd man sätter in. Det är definitivt ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt för att uppnå jämlikhetsmålet. Det krävs betydligt mer av hälsofrämjande och förbyggande insatser, något som speglas i det rödgröna Hälsoval Stockholm. Det är också rimligt att ersättningen för kvalitet ökar. Det bör löna sig för mottagningar att nå bra hälso­resultat, god tillgänglighet och minska antibiotikaförskrivningen. Men det krävs också politiskt mod att göra omfördelningar för att vård verkligen ska ges efter behov. Valfriheten för patienten är självklar, men fokus för Moderaterna och den nuvarande vårdvalsmodellen har snarare hamnat på valfrihet för vårdgivaren. Det gynnar inte en jämlik vård.

Det är inte rimligt att tro att den fria marknaden löser allt. Är man sjuk har man rätt till en bra vård, utifrån de behov man har. Det allra vanligaste är faktiskt att man vill ha närhet till vården om man är sjuk. Bor man i ett område med ohälsoproblematik krävs det att den vårdcentralen har rätt resurser om man ska få den vård man har rätt till. På vissa låter det som att man kan få stå ut med några missar innan man hittar ”rätt”, osis bara om den ”rätta” ligger på andra sidan stan. Men hallå? Nu är det inte precis som att testa en restaurang med dålig service, och välja en annan nästa gång. Om det är så Moderaterna ser på sjukvården finns det bara ett alternativ i höstens val för dem som vill ha en mer jämlik vård.

Peter Andersson och Peter Högberg bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Progressiva bloggar hittar du hos  NetRoots.

Annonser

Read Full Post »

Sjukvården är ett av de områden där skillnaderna blir som störst mellan socialdemokraternas politik och moderaternas, eller för den delen mellan regeringen och det röd-gröna regeringsalternativet. Jag hoppas att kvällens partiledardebatt kommer att tydliggöra det. Enligt en opinionsundersökning, utförd av Novus opinion, är det endast 21 procent av de tillfrågade som anser att det är rätt att man kan teckna en privat sjukförsäkring och genom den gå förbi köerna till de sjukhus som är offentligt finansierade. Trots att en klar majoritet anser att det är fel fortsätter regeringen med systemskiftet.

I mina ögon är moderaternas sjukvårdspolitik inte värdig ett välfärdssamhälle. Sjukvård och omsorg ska fördelas efter behov, vara demokratiskt styrd och tillgänglig för alla. Novus opinion har visat svart på vitt att jag är långtifrån ensam om den åsikten.

En rödgrön regering vill ha en gemensamt finansierad sjukvård av hög kvalitet som ges till alla på lika villkor efter behov – patientens behov, inte vårdbolagens. Och som betalas gemensamt, efter bärkraft. Den moderata sjukvårdspolitiken leder till en marknadsstyrd sjukvård. Det är ett systemskifte vi ser. Det växer fram i skuggan av haveriet för regeringens jobbpolitik, med växande klyftor och utanförskap och allt högre arbetslöshet.

Det går att utveckla en gemensamt finansierad hälso- och sjukvård med hög kvalitet för alla. Det handlar om ett politisk vägval.

Mona Sahlin och Ylva Johansson skriver på SvD om det svaga stödet för regeringens gräddfiler inom vården.

Bloggar gör bl a: Peter Andersson, Martin Moberg, Peter Högberg, Rasmus Lenefors

Read Full Post »